Zapowiedź naboru wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO

19 stycznia rozpocznie się czwarty nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek interwencji 4.1 NPRCz 2.0) o budżecie 5,5 mln zł. Wnioski można będzie składać drogą elektroniczną (system SOP) do 9 lutego. Najwyżej ocenione projekty, które otrzymają dofinasowanie w kwocie od 100 do 140 tys. zł, będą realizowane w trybie dwuletnim.

Konkurs dotacyjny BLISKO: Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021-2025.Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” – lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. W ramach BLISKO wspierane są biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.

źródło:  https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko/aktualnosci/nprcz-2-0-zapowiedz-naboru-do-blisko

Scroll to Top