Wsparcie służb ratowniczych

Nabór w ramach Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych [nabór nr FEKP.02.08-IZ.00-067/23], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę:

  • Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto partnerami projektu mogą zostać uprawnione podmioty należące do jednej z poniższych grup:

  • Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jednostka OSP,
  • jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa.

Nabór wniosków trwa do 15.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top