VII edycja konkursu ZDROWY SAMORZĄD

Gminy, powiaty i województwa mogą zgłaszać się do udziału w siódmej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd”. Celem Konkursu “Zdrowy Samorząd” jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego wszystkich poziomów (gmin, powiatów i województw), które w sposób najbardziej skuteczny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka.

Zgłoszenia udziału w VII Konkursie „Zdrowy Samorząd” będą przyjmowane do 12 stycznia 2024 roku wyłącznie elektronicznie. Opis zgłoszenia powinien zostać przygotowany wg punktów z załącznika nr 1 do REGULAMINU.

Zgłoszenia powinny uwzględniać wybraną aktywność JST dotyczącą realizacji programów polityki zdrowotnej i innych zadań związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób i/lub ich czynników ryzyka w latach 2020-2023.

Nagrodzone zostaną samorządy, które najlepiej dbają o profilaktykę i edukację zdrowotną mieszkańców.

źródło: https://wartowiedziec.pl/polityka-zdrowotna/70851-ruszyla-vii-edycja-konkursu-zdrowy-samorzad-zgloszenia-do-12-stycznia

Scroll to Top