Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Dokument uwzględnia m.in. zmiany przepisów ogłoszone przed 26 kwietnia 2023 r.

Jednolity tekst ustawy o kołach gospodyń wiejskich obejmuje nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Uwzględnia też zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany wprowadzone ustawą o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dotyczą m.in. sposobu składania wniosków o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru oraz wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Zgodnie z opublikowanymi przepisami, wnioski mogą być złożone za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sposób określony w przepisach o ARiMR. 

Według obowiązujących przepisów, wnioski za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego ARiMR składa osoba upoważniona odpowiednio przez zarząd koła lub komitet założycielski. Nie są wymagane własnoręczne podpisy członków zarządu, ani komitetu założycielskiego KGW.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, które nie są zależne od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Reguluje też tryb zakładania KGW oraz ich organizację.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top