Tworzenie i rozwój CUS

Nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS 2021-2027). Działanie 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Typ projektów: 7.7.B Tworzenie i rozwój CUS Nr naboru: FEDS.07.07-IP.02-060/23.

Zakres wsparcia:

Tworzenie Centrów Usług Społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór wniosków trwa do 24.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top