Trwa program „Aktywny samorząd”

Do 1 marca powiaty mają czas na zawnioskowanie o przyznanie środków na realizację programu „Aktywny samorząd”. W 2024 roku do podziału ma być 256,5 mln zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o przyjęciu kierunków działań oraz warunków brzegowych dla realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku. Zgodnie nowym harmonogramem samorządy powiatowe do 1 marca mogą składać wnioski o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych na realizację programu. 

W bieżącym roku, w ramach programu realizowane będą zadania z zakresu likwidacji barier transportowych oraz barier w poruszaniu się, likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym oraz pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Kontynuowana będzie też pomoc związana z dofinansowaniem kosztów nauki. 

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/rusza-program-aktywny-samorzad-powiaty-maja-miesiac-na-skladanie-wnioskow

Scroll to Top