Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.03.03-IZ.00-044/23 w ramach Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT, Schemat: Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej.

Zakres wsparcia to projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć (W miastach z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym) :

  • zakup taboru autobusowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego;
  • zakup taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego;
  • inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych wykorzystywanych w transporcie publicznym lub indywidualnym;
  • działania informacyjno-promocyjne przyczyniające się do realizacji celów powyższych projektów (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • zarządców infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedsiębiorstwa;
  • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków trwa do 19.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top