Systemy informatyczne w jednostkach pomocy społecznej

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r.

W rozporządzeniu określono parametry systemów teleinformatycznych stosowanych w gminnych ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych i innych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania pomocy społecznej oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Chodzi m.in. o minimalną funkcjonalność systemu oraz wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa.

Zgodnie z nowymi przepisami, minimalna funkcjonalność systemu musi zapewniać: rejestrację zgłoszeń i wniosków o pomoc wraz z załącznikami, wprowadzenie niezbędnych danych o świadczeniobiorcach i członkach rodziny na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych, zapisanie informacji o sposobie rozpatrzenia wniosków o świadczenia, rejestrację kontraktów, umów i porozumień, realizację świadczeń w formie zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej.

System powinien też umożliwiać rozliczanie świadczeń, generowanie wymaganych sprawozdań oraz danych do zbioru centralnego lub rejestru centralnego oraz monitorowanie każdego z etapów postępowania administracyjnego.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top