Strzelnica w powiecie

Minister Obrony Narodowej ogłosił Konkurs ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Dokumenty należy  składać  do dnia 15 września 2023 r.

Wysokość wsparcia – maks. 80%, od 3.500.000 zł do 8.000.000 zł (w zależności od wybranego wariantu strzelnicy).
Minister Obrony Narodowej, w uzasadnionych przypadkach, dotyczących konieczności zapewnienia dodatkowych wymogów bezpieczeństwa dla realizowanej inwestycji, nieprzewidzianych na etapie składania oferty, może zwiększyć kwotę przyznanej dotacji o maksymalnie 20 % (dotyczy wyboru wariantu od I do V dla wersji rozbudowanych).

Jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać tytuł (prawo) do dysponowania nieruchomością, która jest przeznaczona na strzelnicę co najmniej do 31.12.2034 r.

Ze środków pochodzących z dotacji nie może być sfinansowany zakup broni, amunicji, celowników, kamizelek kuloodpornych i noktowizorów.

źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-62023cwcr

Scroll to Top