Strzelnica w powiecie 2024 – strzelnice wirtualne

Minister Obrony Narodowej ogłosił Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, zwanych dalej łącznie zadaniami.

Przez utworzenie wirtualnej strzelnicy należy rozumieć adaptację pomieszczenia lub pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego i efektywnego pod względem szkoleniowym funkcjonowania wirtualnej strzelnicy wraz z jej wyposażeniem.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Oferty należy składać do dnia 01 marca 2024 roku. Wysokość wsparcia – maksymalnie 80%, do 200.000 zł

źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2024-nr-12024cwcr

Scroll to Top