Środki dla młodzieżowych drużyn pożarniczych

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt programu wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zaplanowano prawie 300 mln zł na dofinansowanie m.in. działań edukacyjno-wychowawczych.

Program „Bezpieczeństwo mojej gminy – historia, teraźniejszość, przyszłość” ma systemowo wspierać działania młodzieżowych drużyn pożarniczych jak i ich opiekunów – wynika z opublikowanego projektu. Program w szczególności ma dotyczyć działań wychowawczych i opiekuńczych oraz rozwoju MDP w zakresie przygotowania młodzieży do pełnienia funkcji strażaka OSP lub PSP w dorosłym życiu.

Jak wskazano w projekcie, dofinansowanie będzie można przeznaczyć na organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej, organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, prowadzenie zajęć w zakresie działań ratowniczych oraz szkolenie kadry MDP. Zakładany budżet programu to 297 999 981,94 zł.

Program będzie dostępny dla młodzieżowych drużyn pożarniczych działających w ramach ochotniczych straży pożarnych, które zrzeszają prawie 90 tys. młodych ludzi. Wśród zakładanych celów programu wymieniono m.in.: podnoszenie wiedzy, umiejętności i sprawczości dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, w tym nauka udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń, w ramach regularnych całorocznych zajęć szkoleniowych oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw altruistycznych i empatycznych.

Młodzież korzystająca ze wsparcia będzie miała też okazję zdobyć i poszerzyć wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa. Program ma też wpierać kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz poznawanie historii i tradycji lokalnych społeczności, w tym własnej gminy, powiatu i regionu w powiązaniu z historią lokalnych OSP.

Projekt ma zostać przyjęty do końca 2023 r.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/prawie-300-mln-zl-dla-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych-jest-projekt

Scroll to Top