Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT

Nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT [nabór nr FEKP.03.03-IZ.00-085/24], Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

  • rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty „bike&ride”, budowa i przebudowa dróg rowerowych),
  • działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego  

Nabór wniosków trwa od 22.01.2024r do 22.07.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top