Rozporządzenie ws. programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do organizacji pomieszczeń umożliwiających bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków przez uczniów w szkole.

Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić:  
•    80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione; stworzenie nowych stołówek szkolnych; 
•    25 tys. zł – na wsparcie w adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń, które przeznaczone są do spożywania posiłków (jadalni).

Dofinansowanie będzie można pozyskać na:
•    bieżące prace remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
•    zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych;
•    zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Rozporządzenie zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości nie mniejszej niż 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 kwietnia danego roku.  

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/rzad-przyjal-rozporzadzenie-ws-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2024

Scroll to Top