Rosnę z matematyką – program grantowy dla przedszkoli

mFundacja ogłosiła nabór wniosków w ramach III edycji programu dla przedszkoli pn. „Rosnę z matematyką”. Budżet tegorocznej edycji programu wynosi 500 000 zł.

 Do programu można zgłaszać np. warsztaty, zajęcia terenowe, konkursy na temat różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, propozycje materiałów edukacyjnych wspierających naukę matematyki czy warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i osób z najbliższego otoczenia dziecka na temat rozwoju kompetencji matematycznych. 

Wnioski mogą składać:

  • przedszkola publiczne
  • szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi lub prowadzące klasy „zerowe”
  • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją
  • grupy nieformalne (np. grupy nauczycieli przedszkolnych, edukatorów, przedszkolne rady rodziców)

W programie można ubiegać się o grant na realizację działań edukacji matematycznej skierowanych do dzieci w wieku 3-7 lat, objętych edukacją przedszkolną. Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej do 20 października 2023 r. do godziny 24:00.

Minimalna kwota dofinansowania, o jaką można ubiegać się w konkursie to 2 tys. zł, maksymalna – 5 tys. zł

Działania w projekcie powinny trwać od 15 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Nie mogą być krótsze niż 2 miesiące i dłuższe niż 4 miesiące

źródło: https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/

Scroll to Top