Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.19 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska, typ projektu A Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska, RP Małopolskiego.

W ramach działania realizowane będzie kompleksowe podejście do tworzenia oferty turystycznej regionu, polegające na rozwoju zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim.

W ramach działania planuje się realizację przedsięwzięć z zakresu:
– budowy, rozbudowy i promocji zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych, przebiegających przez całe województwo i łączących główne jego ośrodki;
– infrastruktury towarzyszącej, jako niedominujący element szerszego projektu z zakresu tras turystycznych.

Szczegółowe warunki i ograniczenia wskazane zostały w Regulaminie wyboru projektów.

Wnioskodawcy:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Kościoły i związki wyznaniowe.

Nabór wniosków trwa od 22.06.2023 do 29.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top