Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury

Narodowe Centrum Kultury pozyskało środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) na realizację wieloletniego systemowego projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury” o budżecie ok. 30 mln zł. Pierwszy nabór wniosków o granty w programie jest zaplanowany na 2024 r.

Celem projektu jest wsparcie instytucji kultury w budowaniu dostępnej oferty kulturalnej, otwarcie instytucji na współpracę z osobami z niepełnosprawnością i seniorami oraz aktywne włączanie ich w działania instytucji.

W ramach projektu NCK przygotuje program szkoleniowo-grantowy dla ok. 80 instytucji kultury. Każda z nich skorzysta z rozbudowanego procesu szkoleń i tutoringu, dzięki którym wypracują własną formułę dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Drugim etapem będzie realizacja najciekawszych przedsięwzięć kulturalnych przez 60 najlepiej działających instytucji, które otrzymają na ten cel granty w wysokości od 150 tys. do 500 tys. zł.

NCK zapowiada również uruchomienie programu przygotowania do staży, praktyk, wolontariatu i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami dla ok. 45 instytucji kultury oraz przeprowadzenie największego w historii NCK programu szkoleniowego dla zespołów instytucji kultury i koordynatorów dostępności.

Poza tym w ramach projektu uruchomione zostanie pilotażowe Centrum Kompetencji, które będzie udzielać instytucjom kultury wsparcia w zakresie dostępności – w tym przede wszystkim pomagać w realizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/30-mln-zl-na-dostepnosc-w-instytucjach-kultury-w-nowym-programie-nck

Scroll to Top