Program Sport Wszystkich Dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2024 r., Programu Sport Wszystkich Dzieci.

Nabór prowadzony jest w zakresie dwóch zadań:

Zadanie nr 1
Ogólnopolskie szkolne współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży – kwota do rozdysponowania w naborze 5 mln zł. Ogłoszony nabór polega na wyłonieniu podmiotu, który zorganizuje ogólnopolski system współzawodnictwa szkół, prowadzony w różnych sportach, realizowany w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W zakresie zadania nabór prowadzony jest za pośrednictwem generatora wniosków https://wnioski.msit.gov.pl/

Zadanie nr 2
Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski – kwota do rozdysponowania w naborze 70 mln zł. Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych przedsięwzięć ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Adresowane jest do ww. podmiotów, które wykorzystując posiadane zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne mogą stworzyć kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi poszczególnych sportów.

Termin składania wniosków określono odpowiednio:
– dla zadania nr 1 do dnia 26 marca br.,
– dla zadania nr 2 do dnia 26 marca br.

źródło: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2024-r-programu-sport-wszystkich-dzieciport-wszystkich-dzieci

Scroll to Top