Program rozwoju infrastruktury akademii piłkarskich – edycja 2024

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił „Program rozwoju infrastruktury akademii piłkarskich” – edycja 2024. Budżet programu w tym roku wynosi 40 mln zł.

Celem Programu rozwoju infrastruktury akademii piłkarskich jest budowa oraz rozbudowa akademii piłkarskich w zakresie elementów służących poprawie warunków do szkolenia i treningu piłkarskiego, w szczególności takich jak:

  • treningowe boiska piłkarskie,
  • zadaszenia boisk,
  • oświetlenie,
  • zaplecza sanitarno-szatniowe etc.

Powyższe ma służyć podnoszeniu ogólnego poziomu piłki nożnej w Polsce, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że w ramach programu nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na budowę stadionów piłkarskich dla klubów Ekstraklasy oraz I ligi.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu, może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 4 mln zł.

Nabór do programu odbędzie się w terminie od 2 do 31 maja 2024 r.

źródło: https://www.gov.pl/web/sport/program-rozwoju-infrastruktury-akademii-pilkarskich–edycja-2024

Scroll to Top