Program „Laboratoria przyszłości” – nowe zasady

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie określające zasady ubiegania się o dofinansowanie w programie „Laboratoria przyszłości”. Szkoły będą mogły wykorzystać środki pozyskane w programie do końca 2023 roku.

Opublikowane rozporządzenie w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” rozszerza katalog beneficjentów m.in. o organizacje harcerskie objęte honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą otrzymać maksymalnie 70 tys. zł dofinansowania. 

W przypadku szkół wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby uczniów. W szkołach liczących do 100 uczniów maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 30 tys. zł, w szkołach liczących od 101 do 200 uczniów – 60 tys. zł, w szkołach liczących od 201 do 234 uczniów –70 tys. zł. Jeśli do szkoły uczęszcza co najmniej 235 uczniów maksymalna wysokość wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w szkole i kwoty 300 zł.

Na liście wyposażenia są m.in.: narzędzia wykorzystujące elementy robotyki, wirtualnej rzeczywistości lub innych technologii komputerowych; sprzęt służący utrwalaniu, obróbce lub odtwarzaniu obrazu lub dźwięku; pomoce konstrukcyjne lub modelarskie; artykuły gospodarstwa domowego.

O środki mogą wnioskować organy prowadzące szkołę, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie przysługuje tym placówkom, które jeszcze nie otrzymały dofinansowania w programie. Natomiast podmioty, które korzystały ze środków programu, mogą złożyć korektę wniosku w przypadku, gdy wysokość dofinansowania była niższa od kwoty maksymalnej określonej w rozporządzeniu.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top