Program Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich

Rozpoczął się nabór w Programie Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 98 proc. wartości inwestycji.

Nabór w szóstej edycji Programu Inwestycji Strategicznych trwa od 23 czerwca 2023r od godz. 12.00 i potrwa do 31 lipca do godz. 17.00. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Środki pozyskane z programu można przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów. Są to m.in. budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja oraz budowa lub modernizacja źródeł zeroemisyjnego ciepła sieciowego; rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Dofinansowanie może objąć budowę oraz modernizację infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej. Pieniądze będzie można przeznaczyć również na inwestycje związane z organizacją transportu publicznego w tym na zakup taboru i modernizację oraz budowę niezbędnej infrastruktury.

Ze środków z programu samorządy będą mogły sfinansować cyfryzację usług publicznych i komunalnych, budowę lub modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz organizację inkubatorów przedsiębiorczości.

Podobnie jak w poprzednich edycjach programu, w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, dofinansowanie będzie wypłacane po jej zakończeniu. Dla inwestycji trwających ponad rok przewidziano rozliczenia w dwóch lub trzech transzach wypłacanych w tzw. oknach płatniczych 15 i 25 dnia miesiąca. 

Samorządy, które uzyskają promesę, ale z jakichś względów inwestycja nie będzie mogła zostać zrealizowana za kwotę wskazaną we wniosku, będą mogły wnioskować o korektę zakresu prac, zmianę opisu inwestycji lub zmianę kwoty promesy do wysokości promesy wstępnej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu Aplikacji Polski Ład. Jednostki samorządu, które uzyskały dostęp do aplikacji w czasie pierwszego naboru, powinny skorzystać z tych samych danych do logowania.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top