Program Fundusz Ekologii

Przypominamy, że do 30 września br. trwa nabór do Programu Fundusz Ekologii. Dolnośląskie szkoły otrzymane środki mogą przeznaczyć na ekologiczne projekty m.in. na:

  • Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży,
  • Kampanie informacyjne i edukacyjne na temat ochrony środowiska,
  • Akcje sprzątania i sadzenia drzew,
  • Organizacja konkursów, wykładów i wydarzeń proekologicznych.

O dofinansowanie starać się mogą organy prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową na terenie województwa dolnośląskiego. Każde zadanie spełniające wytyczone kryteria będzie mogło otrzymać 100 % dofinansowania w wysokości 8 tys. złotych.

Budżet Programu wynosi 1 mln złotych. Program ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej, aktywizację społeczną oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Źródło: WFOŚiGW Wrocław

Scroll to Top