Program Cyfrowa Europa – Data Space for Cultural Heritage

Nabór wniosków w ramach programu Cyfrowa Europa prowadzony pod nazwą Data Space for Cultural Heritage. Jego celem jest poszerzenie oferty europejskiej bazy danych dla dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do treści w formacie 3D i XR, co przyczyni się do cyfrowej transformacji instytucji sektora kultury oraz pozwoli na ponowne wykorzystanie treści kulturowych w innych sektorach.

W naborze mogą wziąć udział organizacje i instytucje zajmujące się dziedzictwem kulturowym, dostawcy technologii 3D i XR, instytucje akademickie i badawcze, a także inne podmioty działające w sektorze kreatywnym oraz zainteresowane ponownym wykorzystaniem danych.

W celu realizacji projektu należy zbudować konsorcjum, składające się z co najmniej 3 niezależnych podmiotów pochodzących z 3 krajów uprawnionych do uczestnictwa w Programie.

Każdy ze zgłaszanych projektów powinien zapewnić technologie, software, przechowywanie i przetwarzanie, pozwalające na udostępnienie w przestrzeni danych w formacie 3D i XR. Projekt powinien być spójny z już podjętymi działaniami w obszarze budowania europejskiej przestrzeni danych dla dziedzictwa kulturowego.

Budżet programu wynosi 4 mln euro. Orientacyjny koszt jednego projektu szacuje się na ok. 1 mln euro.

Nabór wniosków trwa do 23 stycznia 2024 r.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Scroll to Top