Program AKCJA KOLACJA

Celem programu „Akcja kolacja”  jest przeciwdziałanie samotności seniorów w szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także zainspirowanie społeczeństwa do samodzielnego organizowania spotkań z osobami starszymi – chociażby poprzez zaproszenie na świąteczny obiad starszego sąsiada, który nie ma już rodziny, ani nikogo bliskiego. Chcemy pokazać, że każdy z nas może zrobić coś dobrego dla seniorów, a towarzystwo drugiego człowieka jest odpowiedzią na część bolączek, które doskwierają osobom starszym.

Program „Akcja kolacja” skierowany jest do fundacji oraz stowarzyszeń o celach statutowych zbieżnych z celami programu wyszczególnionymi w regulaminie.

Zadaniem organizacji zakwalifikowanych do projektu jest przygotowanie świątecznego spotkania dla seniorów, zwłaszcza tych zagrożonych samotnością i wykluczeniem, a także dla innych osób ze szczególnie wrażliwych grup społecznych. W każdym spotkaniu, które jest bezpłatne dla seniorów, musi wziąć udział co najmniej 15 osób starszych. Podczas Wigilii seniorzy mają zapewnione ciepłe posiłki oraz napoje.

Na ten cel Fundacja Biedronki przekazuje zakwalifikowanym organizacjom grant w wysokości od 6 do 10 tys. zł. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od liczby gości biorących udział w spotkaniu wigilijnym.

Fundacje i stowarzyszenia mogą wnioskować o  granty na organizacje maksymalnie trzech spotkań na terenie swojej działalności (np. w sytuacji, gdy organizacja działa na obszarze kilku gmin oddalonych od siebie i niemożliwe byłoby zorganizowanie jednego spotkania).

Formularz aplikacyjny dostępny jest do 22 października 2023 r.

źródło: https://www.fundacjabiedronki.pl/Program-Akcja-kolacja

Scroll to Top