Poznaj polskie ślady w Europie

Nabór wniosków w nowym programie dla szkół ponadpodstawowych „Poznaj polskie ślady w Europie”. Celem programu jest dofinansowanie zagranicznych wycieczek, dzięki którym uczniowie będą poznawać zabytki polskiej kultury na terenie Europy i odkrywać osiągnięcia naukowe wybitnych Polaków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie

O środki na dofinansowanie wycieczek w ramach „Poznaj polskie ślady w Europie” mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przyspasabiające do pracy) dla młodzieży, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby fizyczne.

Dofinansowanie uzyskają wycieczki do 326 miejsc w Europie ujęte na mapie stworzonej we współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONICA.

W ramach „Poznaj polskie ślady w Europie” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:

 • trzydniowe – do kwoty 45 tys. zł,
 • czterodniowe – do kwoty 60 tys. zł,
 • pięciodniowe  – do kwoty 75 tys. zł.

Przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 20 uczniów.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

 • koszty przejazdu,
 • bilety wstępu,
 • usługa przewodnicka,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Pula programu w 2023 r. wynosi 5 mln zł. Nabór wniosków ruszył 26 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 i będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych (decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki).

Źródło: Portal Samorządowy

Scroll to Top