Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2024

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2024, w ramach którego młodzież z Polski i Ukrainy, w tym dzieci uchodźców przebywające na terenie Polski będą wspólnie realizować projekty dotyczące lokalnej historii i dziedzictwa. To dziewiętnasta edycja programu.

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży służy wspieraniu działań, których celem jest dostarczanie uczestnikom wiedzy na temat kultury obydwu krajów oraz ich współczesnych realiów.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat.

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów organizowanych:
– przy współpracy z partnerem ukraińskim – ukraińscy uczestnicy przyjeżdżają do Polski pod opieką ukraińskiego partnera,
– samodzielnie przez polskiego organizatora – ze strony ukraińskiej uczestnikami są dzieci uchodźców z Ukrainy przebywające na terenie Polski.

Do składania wniosków w programie Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023 uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 22 kwietnia do 31 października 2024 roku.

Nabór wniosków trwa do 23 lutego 2024 roku.

źródło:  https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2024

Scroll to Top