Ostateczne kwoty subwencji i udziałów JST w podatkach

Ponad 116 mld zł trafi w tym roku do samorządów z tytułu subwencji ogólnej, z czego 88 mld zł w ramach części oświatowej. Resort finansów przedstawił ostateczne roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2024 r.

Minister finansów poinformował samorządy o ujętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa i udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych dla gmin, powiatów i województw.

Zgodnie z zestawieniem, w 2024 r. gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej łącznie ponad 69,1 mld zł, z czego część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wyniesie ponad 53 mld zł, część wyrównawcza 13,1 mld zł, część równoważąca ponad 1,2 mld oraz część rozwojowa 2,46 mld zł. 

Planowane przez gminy udziały w podatku PIT wyniosą w 2024 r. ponad 55,3 mld zł (w 2023 r. prognozowano 39,5 mld zł).

Powiaty w ramach subwencji dostaną w sumie 41 mld zł, z czego część oświatowa 33,4 mld zł, wyrównawcza to prawie 4,46 mld zł, część równoważąca 2,5 mld, część rozwojowa 658,3 mln. Przewidywane wpływy powiatów z PIT w 2024 r. wyniosą prawie 14,75 mld zł, a udziały w CIT wyniosą 1,7 mld zł.

Subwencja ogólna dla województw wyniesie w 2024 r. 5,95 mld zł, z czego 3,5 mld zł to część wyrównawcza, 1 mld zł część oświatowa, prawie 1,25 mld część regionalna i rozwojowa 102 mln zł. Z tytułu udziału w PIT województwa otrzymają 2,3 mld zł, a z CIT 16,5 mld zł.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top