Nowelizacja Prawa oświatowego

Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego. Była to obywatelska inicjatywa pod hasłem „Chrońmy dzieci”. Chodzi o wyłączenie możliwości działania na terenie przedszkoli i szkół podstawowych stowarzyszeń i organizacji, które miałyby tam „promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”.

Uchwalona ustawa wprowadzić ma zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Chodzi o wyłączenie możliwości działania na terenie przedszkoli i szkół podstawowych, stowarzyszeń i organizacji, które mogłyby „promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano m.in., że ma ona na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w szkolnej radzie rodziców w zakresie sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje, prowadzące działalność m.in. w szkołach.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top