Nabór wniosków w ramach Programu Grantów Fundacji LOTTO

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Grantów edycja 2024. Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Fundatorem programu jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Wnioski mogą składać instytucje non-profit:
1. Stowarzyszenia, fundacje.
2. Szkoły, przedszkola.
3. Kluby sportowe.
4. Jednostki samorządu terytorialnego.
5. Domy kultury oraz inne instytucje kultury, biblioteki.
6. Szpitale.
7. Parafie.
8. Domy dziecka.
9. Inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie:
1. Sport.
2. Kultura i tradycja, historia.
3. Edukacja.
4. Pomoc społeczna.
5. Aktywizacja społeczeństwa.

Wymagany wkład własny wynosi 5% i może składać się ze środków pochodzących od Wnioskodawcy i z innych źródeł np. dotacji samorządowych.

Fundacja nie udziela wsparcia:
– osobom fizycznym;
– podmiotom gospodarczym nastawionym na zysk;
– partiom politycznym;
– podmiotom, które nie rozliczyły się z Fundacją ze wsparcia otrzymanego w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia Wniosku;
– podmiotom, które nie złożyły wymaganych przez Fundację dokumentów lub informacji;
– podmiotom ubiegającym się o projekty sponsoringowe (w/w projekty są realizowane przez Fundatora i nie są objęte działalnością Fundacji).

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym wniosku na min. 60 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.
W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na przyjęcie wniosku o krótszym terminie rozpoczęcia realizacji.

źródło:  https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow-2024-poczatek-naboru-wnioskow/

Scroll to Top