Nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych

Minister Infrastruktury ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O środki na realizację zadań mostowych mogą ubiegać się jedynie zarządcy dróg, którzy uzyskali wcześniej dofinansowanie kosztów przygotowania inwestycji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 31 marca 2024 roku.

źródło:  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-wnioskow-na-zadania-mostowe-na-2024-rok

Scroll to Top