Nabór wniosków o dofinansowanie dla kół gospodyń wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o wsparcie statutowe dla kół gospodyń wiejskich na 2024 rok. Dokumenty można składać od 25 marca. Łącznie do rozdysponowania przewidziano 120 mln zł.

Podobnie jak w poprzednich latach wysokość dotacji będzie uzależniona od liczebności koła:

  • 8 tys. zł otrzymają liczące nie więcej niż 30 osób;
  • 9 tys. zł będą się mogły ubiegać te składające się z od 31 do 75 osób;
  • w przypadku jeszcze liczniejszych dofinansowanie wyniesie 10 tys. zł.

W przypadku zmiany liczby członków koła w pierwszej kolejności we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR należy złożyć wniosek o aktualizację liczby członków koła, a dopiero potem wniosek o przyznanie pomocy finansowej.

Środki pozyskane z dofinansowania można przeznaczyć m.in. na działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej lub rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wnioski będzie można składać do końca września w powiatowych biurach ARiMR. W przypadku wyczerpania zaplanowanej puli środków nabór zostanie zakończony. 

Koła gospodyń wiejskich, które nie wskazały we wpisie do ewidencji numeru rachunku lub podany numer jest nieaktualny, powinny dokonać zmian przed złożeniem wniosku o przyznaniem pomoc. We wniosku nie można wskazywać rachunków należących do osób trzecich, w tym do pełnomocnika.

Wnioski będzie można składać można składać bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-puli

Scroll to Top