Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

Forma dofinansowania – dotacja

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 19.06.2023 r. Nabór wniosków w ramach przedmiotowego Programu prowadzony będzie w trybie otwartym do wyczerpania alokacji.

źródło: https://wfosigw.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-pn-ogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-czesc-1-przedsiewziecia-w-zakresie-demont/

Scroll to Top