Nabór dla gmin i powiatów do Samorządowego Programu Pożyczkowego

Od 11 września do 2 października 2023 roku gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioski w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego. To jedyna edycja programu SPP zaplanowana w tym roku.

Zainteresowane gminy i powiaty mogą starać się o środki finansowe na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Pożyczka może pokrywać 100% kosztów inwestycji brutto.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1,5 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi średnią wartość wskaźnika WIBOR 3M z kwartału poprzedzającego termin danej płatności, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp. Pożyczkę można zaciągnąć bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Pula środków w ramach edycji wynosi 3 mln złotych.

Wnioski można składać w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres pozyczki@efrwp.com.pl bądź pocztą tradycyjną.

źródło: https://efrwp.pl/2023/08/18/nabor-dla-gmin-i-powiatow-do-samorzadowego-programu-pozyczowego/

Scroll to Top