Mobilność miejska w ZIT

Nabór w ramach Priorytetu III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT, nr FEMA FEMA.03.02-IP.01-017/24.

Wspierane będą projekty polegające na:

– zakupie zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego,

– rozbudowie infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego,

– rozbudowy infrastruktury o punkty tankowania paliwami alternatywnymi m.in. CNG, LPG/LNG, biomasa – wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST),

– organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Nabór trwa od 15.02.2024r do 26.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top