Mazowsze dla klimatu 2024 – nabór wniosków

Do 17 listopada mazowieckie gminy i powiaty mogą składać wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością.

Do składania wniosków uprawnione są gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego.

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na:

  1. realizacji błękitno-zielonej infrastruktury;
  2. wykonaniu nasadzeń zieleni oraz zagospodarowaniu terenów zielonych;
  3. realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego;
  4. opracowaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)

Dotacja może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć:

  • jeden wniosek z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, nieprzekraczającym kwoty 200 000 zł,

lub

  • dwa wnioski z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych, a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 000 zł.

Każdy z wniosków musi zostać złożony osobno.

Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie dotacji wypłacanej po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

źródło: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowsze-dla-klimatu-2024-nabor-wnioskow.html

Scroll to Top