Lider dostępności priorytetowych branż – konkurs

Konkurs „Lider dostępności priorytetowych branż” ma na celu promowanie wysokiej jakości, nowoczesnych  produktów i usług opartych na idei projektowania uniwersalnego.  Produkty dostępne to m.in. urządzenia wspomagające osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu. Poprawiają one komfort życia i pozwalają na możliwie jak największą samodzielność. 

Działania te wpisują się w rządowy program „Dostępność Plus” 2018−2025, który skierowany jest do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym tych z niepełnosprawnościami i starszych. Celem programu jest także podniesienie jakości życia. Służyć ma temu poprawa dostępności przestrzeni publicznej, w tym architektury, transportu, produktów i usług.

Do Konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przestrzegają przepisów prawa, osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze, przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji, inwestują w rozwój firmy oraz terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze publiczno-prawnym, wytwarzający produkty lub świadczący usługi, spełniające kryteria dostępności.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty lub usługi, do których uczestnikowi Konkursu przysługują, w zależności od charakteru produktu lub usługi, odpowiednio autorskie prawa majątkowe, prawa z patentu lub inne prawa własności intelektualnej.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września br.

źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/rusza-kolejna-edycja-konkursu-lider-dostepnosci-priorytetowych-branz

Scroll to Top