Kultura i turystyka

Nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku. Działanie 5.2 Kultura i turystyka. Nabór nr: FEDS.05.02-IZ.00-015/23.

Beneficjenci: JST (w tym związki i stowarzyszenia JST), Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Organizacje pozarządowe, Instytucje kultury. 

Na co można otrzymac dofinansowanie?
Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego: Tworzenie, odnowienie szlaków rowerowych (w tym oznakowanie szlaków rowerowych).

Nabór wniosków trwa od 05.07.2023r do 21.09.2023r.

Nabór nr FEDS.05.02-IZ.00-015/23 przeprowadzany w sposób konkurencyjny jest skierowany do Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze województwa dolnośląskiego z wyłączeniem powiatu zgorzeleckiego.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top