Kształcenie zawodowe ZITy regionalne

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.08.16-IZ.00-054/23 w ramach Działania: 08.16 Kształcenie zawodowe ZITy regionalne.

Typy wnioskodawców:

• jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, które są objęte wsparciem w ramach projektu. 

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to: 

  1. Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego,
  2. Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego,
  3. Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego,
  4. Wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego.

Nabór wniosków trwa do 20.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top