Kształcenie zawodowe OPPT

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.08.28-IZ.00-055/23 w ramach Działania: 08.28 Kształcenie zawodowe OPPT.

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

• jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, które są objęte wsparciem w ramach projektu.  Szkoły lub placówki objęte projektem to szkoły lub placówki:
– które są obejmowane bezpośrednim wsparciem w projekcie np. w postaci poprawy jakości warunków kształcenia lub
– których uczniowie lub słuchacze lub przedstawiciele kadry są obejmowani wsparciem w projekcie np. w postaci udziału w zajęciach. 

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:  
 
1)  Wsparcie dla uczniów, przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego.
2)  Wsparcie dla przedstawicieli kadry przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego.
3)  Wsparcie dla szkół i placówek przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego.
4)  Wsparcie dla otoczenia społeczno-gospodarczego przyczyniające się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego.

Nabór wniosków trwa do 21.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top