Kontrola jakości powietrza

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działania 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Kontrola jakości powietrza nr FEMA.02.01-IP.01-004/23.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

  • Jednostki samorządu terytorialnego (gminy ).

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru:         

  • Wyposażenie pracowników urzędów gmin i jednostek podległych (straż miejska, ekopatrol) w urządzenia pomiarowe wraz z odpowiednim przeszkoleniem, pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw.
  • W ramach projektu mogą być realizowane działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, włączając zagadnienie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Nabór wniosków trwa od 30.06.2023r do 31.08.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top