Konkurs SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2023

Związek Miast Polskich, w partnerstwie z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, ogłosił kolejną edycję konkursu dla miast pn. „Transformacja energetyczna miast dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i podniesienia jakości życia”.

Tematyka konkursu w 2023 roku dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez samorządy miejskie na rzecz skutecznego wdrażania transformacji energetycznej miast, umożliwiającej osiągnięcie neutralności klimatycznej i utrzymanie jakości życia, w tym kompleksowej poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych.

Celem konkursu jest identyfikacja, docenienie i wyróżnienie miast, które są zaangażowane w transformację lokalnej energetyki i dążenie do neutralności klimatycznej poprzez:

 • innowacyjne i systemowe podejście do swojej polityki energetycznej,
 • dążenie do wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz z odpadów komunalnych niezagospodarowanych w procesach recyklingu,
 • poprawę efektywności energetycznej, z wykorzystaniem m.in. cyfryzacji procesów jako środka do osiągnięcia tego celu.

Uczestnikiem konkursu mogą być jednost­ki samorządu terytorialnego, posiadające status: miasta na prawach powiatu, gminy miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej. W podziale na takie kategorie będą oceniane zgłoszenia.

Konkurs będzie promował:

 • strategiczne przywództwo samorządu miejskiego w procesie transformacji energetycznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym;
 • transformację źródeł zasilania – stopniowe zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi;
 • zmniejszanie zużycia energii i zasobów środowiska (uwzględniające: pożądane zmiany we wzorcach mobilności mieszkańców, ograniczenie emisji na terenie miasta i w jego obszarze funkcjonalnym, termomodernizację infrastruktury komunalnej i prywatnej, poprawę efektywności energetycznej budynków i procesów);
 • integrację cyfryzacji i technologii inteligentnych w zarządzaniu lokalną energetyką;
 • współpracę pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i społeczeństwem obywatelskim w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju;
 • angażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne, planowanie i monitorowanie działań związanych z neutralnością klimatyczną i efektywnością energetyczną;
 • promowanie innowacji, edukacji i świadomości ekologicznej wśród mieszkańców;
 • budowanie akceptacji społecznej dla transformacji energetycznej przez transparentność i otwartość procesów decyzyjnych związanych z polityką klimatyczną i energetyczną.

Nagrodą w konkursie jest dyplom i tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2023”. Przed­stawiciele laureatów i wyróżnionych konkursu wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Norwegii.

Wnioski można nadsyłać w terminie do 11 września 2023 rwłącznie.

źródło: https://www.miasta.pl/aktualnosci/konkurs-samorzadowy-lider-zarzadzania-2023

Scroll to Top