Konkurs RenOwacja 2024

Trwa I edycja konkursu RenOwacja 2024. Konkurs wyróżni inwestycje polegające na modernizacji energetycznej budynków.

Udział w konkursie mogą brać inwestorzy, właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, komercyjnych i użyteczności publicznej, deweloperzy oraz inwestorzy prywatni budynków, w których przeprowadzono modernizację energetyczną.

W konkursie będą oceniane projekty, które zostały zrealizowane na terenie Polski i ukończone w ciągu ostatnich pięciu lat, do końca 2023 roku.

Budynki do konkursu RenOwacja 2024 można zgłaszać w czterech kategoriach:
1. Budynki mieszkalne wielorodzinne (np. bloki mieszkalne, osiedla)
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne
3. Budynki użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy, dworce)
4. Budynki komercyjne (np. biurowce, hotele, obiekty handlowe)

Jury oceni zgłoszone budynki, które spełniają co najmniej 3 z 6 działań składających się na kompleksową modernizację:
1. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż efektywnego źródła ciepła.
2. Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
(w tym kolektorów słonecznych).
3. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
4. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
5. Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych.
6. Wymiana stolarki okiennej w tym okien/drzwi balkonowych, okien połaciowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.

Poza efektywnością energetyczną Jury oceniać będzie także walory estetyczne oraz poprawę komfortu użytkowania i jakość zastosowanych materiałów. Istotnym elementem będzie także innowacyjność wdrożonych rozwiązań.

Zgłoszenia można przesyłać do 8 grudnia 2023 roku.

źródło: https://www.propertydesign.pl/konkursy/126/konkurs_renowacja_2024_nagrodzi_za_modernizacje_energetyczna_budynkow,45436.html

Scroll to Top