Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2023”

Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mogą brać udziału w konkursie „Kierunek – innowacja 2023”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą kreatora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 28 lipca 2023 r. 

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-kierunek–innowacja-2023

Scroll to Top