Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Trwa nabór do IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 31 marca 2024 r. Konkurs ma na celu promocję i prezentację wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich (zwane dalej także: „KGW” lub „Koła”):
1) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179);
2) działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 281);
3) stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Uczestnikami IV edycji Konkursu nie mogą być Koła będące Laureatami etapu ogólnopolskiego (miejsca I – III) poprzednich edycji Konkursu.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej pocztą elektroniczną.
W ramach zgłoszenia należy przygotować i przesłaćkrótki amatorski materiał audiowizualny przygotowany i nagrany przez Koło, trwający nie dłużej niż 120 sekund, promujący działalność Koła. Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła); prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim.

Termin naboru do Konkursu: 15 stycznia – 31 marca 2024 r.

źródło: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iv-edycja

Scroll to Top