Kompetencje dla gospodarki przyszłości

Nabór na dofinansowanie projektów z działania 1.11 Kompetencje dla gospodarki przyszłości (typ 1), Nabór nr FEWM.01.11-IZ.00-001/23, Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Zakres wsparcia obejmuje rozwijanie kompetencji niezbędnych do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu (w tym tzw. obszarów horyzontalnych dla firm w ramach inteligentnych specjalizacji, zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania, umiejętności cyfrowych oraz zielonej gospodarki).

Typ 1: Upowszechnianie wiedzy i działania uświadamiające umiejętności w tym w zakresie Gospodarki 4.0, zielonej gospodarki.

W ramach typu 1 dofinansowana zostanie organizacja szkoleń, warsztatów, wydarzeń mających na celu rozwijanie konkretnych zaawansowanych umiejętności w przedsiębiorstwach z sektora MŚP w obszarach wykazujących wpływ na Inteligentną specjalizację regionu, związanych z zakresem wpisującym się w typ 1 projektów.

Beneficjenci:

  • Duże przedsiębiorstwa,
  • Instytucje otoczenia biznesu,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  • MŚP,
  • Organizacje badawcze,
  • Ośrodki innowacji.

Nabór wniosków trwa od 05.12.2023r do 22.12.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top