Inwestycje społeczne

Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 Inwestycje społeczne – Granty dla Mieszkańców, Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, Numer naboru: FEPD.04.03-IZ.00-001/24.

Dofinansowanie można otrzymać na:
Projekty grantowe, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. 

Wydatki na remont lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji do potrzeb osób z wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych.

Wnioskodawcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Nabór wniosków trwa od 31.01.2024r do 29.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top