„Infrastruktura bibliotek” – nowy regulamin

Trwa trzeci nabór do programu „Infrastruktura bibliotek”, który odbywa się na zasadach zmienionego, zaktualizowanego regulaminu.

Od 8 sierpnia br. można składać wnioski na zadania dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji i adaptacji obiektów bibliotecznych w ramach konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Nabór potrwa do 10 października 2023 r. i dotyczy zadań rozpoczynających się w 2024 r. Do rozdysponowania jest ponad 84 mln zł.

Każde zadanie może być realizowane wraz z wyposażeniem biblioteki i zagospodarowaniem terenu wokół niej. Dofinansowanie wynosi od 500 tys. zł do 2,25 mln zł.

W ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” szczególnie premiowane będą budownictwo energooszczędne i działania w obiektach zabytkowych, zwiększony wkład własny, prawa własności do nieruchomości objętej zadaniem oraz aranżacje i zaprojektowanie stref: komputerowej, dla seniorów, dla dzieci, a także otwarcie biblioteki w soboty.

Powyższe wymogi są ujęte w regulaminie konkursu w części dotyczącej standardów preferowanych. Łącznie jest ich dziesięć – wypełnienie ośmiu spośród nich daje 7 punktów do oceny merytorycznej wniosku, zaś niewypełnienie 0 punktów.

Inaczej punktowany jest punkt 9. standardów preferowanych dot. prawa własności gruntu lub budynku biblioteki oraz punkt 7. dotyczący budynków zabytkowych.

Wszystkie zgłoszenia są oceniane pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top