Granty na edukację historyczną

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm jutra” – Edycja 2024, który ma na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych.

Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji takich projektów jak:

  • działania edukacyjno-animacyjne (m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne);
  • wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne;
  • działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii;
  • projekty popularyzujące wiedzę o historii (m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii);
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących historię i popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych.

Dofinansowanie w ramach programu może wynieść od 5 tys. zł do 70 tys. zł brutto – w zależności od wysokości wkładu własnego. Dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10 proc. budżetu przedstawionego we wniosku, maksymalny poziom dofinansowania to 30 tys. zł. Przy wkładzie własnym od 20 proc. budżetu zadania maksymalny poziom dofinansowania to 70 tys. zł.

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną w systemie Witkac. Wnioski należy składać do 22 lutego 2024 roku do godziny 23:59

źródło: https://muzhp.pl/aktualnosci/nabor-do-programu-patriotyzm-jutra-edycja-2024

Scroll to Top