Gospodarka odpadami

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021- PRIORYTET FELB.02 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego DZIAŁANIE FELB.02.09 Gospodarka odpadami TYP PROJEKTU:II Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK), OGŁOSZENIE O NABORZE NR FELB.02.09-IZ.00-002/24.

Przedmiotem naboru są inwestycje w Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Premiowane będą projekty z komponentem w postaci punktu napraw, wymiany rzeczy czy kompostowni bioodpadów. Zakres interwencji obejmie także budowę lub przebudowę instalacji do zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie ulegających biodegradacji w procesach kompostowania lub fermentowania.

Wnioskodawcami mogą być:

–        Jednostki samorządu terytorialnego (JST) (w tym związki gmin);
–        Przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami.

Nabór wniosków trwa od 14.03.2024r do 19.09.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top