Gospodarka odpadami

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.02.13-IZ.00-052/23 w ramach Działania: 2.13 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to projekty dotyczące przynajmniej jednego z następujących przedsięwzięć:

  • systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK) obsługujące nie więcej niż 20 tys. mieszkańców lub o wartości kosztów kwalifikowanych nie większej niż 2 mln zł,
  • działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (wyłącznie jako element powyższych projektów).

Wniosek o dofinansowanie projektów powinien zostać złożony przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków trwa od 18.09.2023r do 30.10.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top