Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 ogłosiła nabór nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE;
 • Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci;
 • Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • administracja rządowa
 • duże przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • Lasy Państwowe,
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • MŚP,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie,
 • wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne,
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS.

Nabór wniosków trwa do 01.10.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top